AutoCAD

[Pagină aflată în lucru]

Shortcut
Denumire
Descriere
Imagine
 A  ARC  Trasare arc de cerc.

Opţiuni:

– start point, second point, end point (default)

– center, start point

  • angle
  • cord length
 
 AA

(ARE)

 AREA  Determină aria unei regiuni
 AAD

(AE, ALI, DA)

 DBCONNECT  Deschide o casetă de opţiuni.
 AB  ABOUT  Despre aplicaţie.
 AC  BACTION  Comandă pentru Block Editor.
 ACA  ACADBLOCKDIALOG  Deschide o casetă de opţiuni:

Block Definition

 ACD  ACDCATTEDIT
 ACE  ACETUCSBACK
 ACH

(XA, ATTA)

 XATTACH  Deschide o casetă de opţiuni:

Select Reference File

 ACI  ACISIN   Deschide o casetă de opţiuni:

Select ACIS File

 
 ACO  WINDOWAREACOLOR
 ACP  ACPTOOLTIPS
 ACT  ACTRECORD  
 AD  ADCENTER  Se deschide o casetă de selecţie.  
 ADD  ADDSELECTED
 ADJ  ADJUST
 AE Vezi AAD
 AEC  AEC3DDWFEDGE
 AF AFLAGS
 AI  AI_SELALL
AI AI_SELALL
AI AI_SELALL
AI AI_SELALL
AI AI_SELALL
AI AI_SELALL
 AL  ALIGN
 ALI Vezi AAD
 AM  AMECONVERT
 AN  ANGLE(MEASUREMENT)
AP  APPLOAD  Deschidere casetă de opţiuni:

Load/Unload Applications

 
 APE APERTURE
 AR  ARRAY  Permite distribuirea regulată a obiectelor cu opţiunile:
  • rectangular (ARRAYRECT)
  • path (ARRAYPATH)
  • polar (ARRA)
 ARE Vezi AA
 ARCT  ARCTEXT  Premite dispunerea unui text de-a lungul unui arc de curbă.  
ARRA ARRAYPOLAR Vezi AR
 ARRAYC  ARRAYCLASSIC  Deschiderea unei casete de opţiuni referitoare la ARRAY.  
ARRAYCL  ARRAYCLOSE
 ARRAYE  ARRAYEDIT  Editare o comandă ARRAY deja efectuată şi căreia i-a fost selectată modul ”ASSOCIATIVE”.
ARRAYP ARRAYPATH Vezi AR
 ARRAYR  ARRAYRECT Vezi AR
 ARX
 AS  ASSERTDIA
 AT  ATTEDIT
 ATTA  ATTACH  vezi ACH.
 ATTI  ATTIPEDIT  Editare atribute.
 ATTR  ATTREQ
 AU  AUDIT
 AUDITC  AUDITCTL
 AUN  AUNITS
 AUP AUPREC
 AUT  AUTOPUBLISH
 AZ  AZIMUTH
 B  BLOCK  Deschidere casetă:

Block Definition.

 
 BA  BACTION  Comandă pentru:

Block Editor.

 BAT  BATCHPLOT(PUBLISH)  Deschiderea casetei Publish.  Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.
 BAS BASE
 BCOU  BCOUNT
 BE  BEDIT  Deschidere casetă Edit Block Definition.  Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.
BO  BOUNDARY  Deschidere casetă:

Boundary Creation.

 Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.
BOX  BOX  Construcţie paralelipiped.  Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.
 BR  BREAK  Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.
 BREAKL  BREAKLINE
 BU  BURST
 C  CIRCLE  Trasare cerc.  Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.
 CA  CAMERA  Poziţionarea uni camere de supraveghere virtuale.  Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.
CAL
 CALC  CALCULATOR (QUICKCALC)  Este posibil ca imaginea să conţină: telefon
 CHA  CHAMFER  Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.
CHAMFERE  CHAMFEREDGE  Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.
 CE

(CL)

 CENTERLINE  Trasarea bisectoarei a două drepte.  Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.
 CENTERM

(CM)

 CENTERMARK  Determinare centru (arc de) cerc.

Vezi şi DCE.

 Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.
CHS  CHSPACE
 CL Vezi CE
 CLO  CLOSE  Închidere aplicaţie AutoCAD Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.
 CM Vezi CENTERMARK.
 CO  COPY  Copiere obiect.  Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.
 COL  COLOR Deschidere casetă culoare.  Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.
COPYB COPYBASE
 CU CURVE(SPLINE)  Trasare curbă.  Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.
CUB CUBE (NAVVCUBE) Cubul de navigaţie.

La opţiunea Settings se deschide ViewCube Settings.

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.
 CUT  CUTCLIP  Ştergere a unui obiect.
 CURVA  CURVATUREANALYSIS  Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.
 CY  CYLINDER  Desenare cilindru.  Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.
 D  DIMSTYLE  Deschidere casetă

Dimension Style Manager.

 Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.
 DA Vezi AAD.
DB Vezi AAD.
 DBA  DIMBASELINE  Vezi şi DIMC.  Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.
 DC Vezi AD.
 DCE  DIMCENTER  Determinarea centrului unui cerc. Vezi şi CM.  Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.
 DCO

(sau DIMC)

 DIMCONTINUE  Vezi şi DBA.  Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.
DI  DIST  Măsurarea lungimii unui segment şi a unghiului format de acesta cu planurile de coordonate.  Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.
DIM  DIM  Adnotarea dimensiunii (lungimii) unui segment.

Are variantele:

– DIMLINEAR (default)

  • DIMANGULAR (vezi DIMAN)
 Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.
DIMAN  DIMANGULAR  Adnotarea unui unghi.

(Vezi şi DIM)

 Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.
 DIMC Vezi DCO.
DIMO  DIMORDINATE  Ordonare a măsurilor după un punct-origine.  Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.
 DIMRO DIMROTATED
 DISP  DISPLAYSTYLE  Deschidere casetă:

Available Visual Styles Drawing.

 Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.
 DISTA  DISTANCE  Determinarea lungimii unui segment şi a unghiului format de acesta cu orizontala.  Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.
 DIV  DIVIDE  Divizare a unei figuri geometrice în părţi egale.

Pentru ca punctele de diviziune să fie vizibile, este necesară şi comanda PTYPE.

 Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.
 DO  DONUT  Trasarea unui inel plan.

Vezi şi TOR.

 Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.
DWGPRE  DWGPREFIX
 DYNM  DYNMODE
 EL  ELLIPSE
 F  FILLET
 FI  FILTER
 FILLM  FILLMODE
 GRAPHI   GRAPHICSCONFIGURATION
 H  HATCH
 HI  HIDE
 HIG  HIGHLIGHT
 I  INSERT
 ID  ID
 ISAVEP  ISAVEPERCENT
 ISOD  ISODRAFT
L
 LA  LAYER
 LAYD LAYDEL
 LAYMCH  LAYMCH
 LI LIST
 LWD  LWDISPLAY
 M  MOVE
 MIN MINSERT
 MIRRT  MIRRTEXT
 ML MLINE
 MT  MULTILINETEXT (MTEXT)
 MU Vezi MT
 MULTIP  MULTIPLE
 N NAVVCUBE
 NC  NCOPY
OO OOPS
 OP  OPTIONS
 OV OVERKILL
 P  PAN
 PAS PASTECLIP
 PICKB  PICKBOX
 PL  POLYLINE (PLINE)
 POL  POLYGON
 PO  POINT
 PU PURGE
 QS  QSELECT
 REC  RECTANGLE
 RECOV  RECOVER
 RECOVERA  RECOVERALL
 REG  REGION
 REV  REVOLVE
 REVC  REVCLOUD
 S STRETCH
 SAVEAL  SAVEALL
 SC  SCALE
 SCALET  SCALETEXT
 SELECTIONC SELECTIONCYCLING
 SELECTIONP  SELECTIONPREVIEW
 SK  SKETCH
 SP SPELL
 ST  STYLE
 STA STANDARDS
 STARTM  STARTMODE
 T  MTEXT
 TIM TIME
 TIN  TINSERT
 TJ  TJUST
 TOL  TOLERANCE
 TOR  TORUS  

Vezi şi DO.

 TORI  TORIENT
 TR  TRIM
 TRANSP  TRANSPARENCY
 TRANSPARENCYD  TRANSPARENCYDISPLAY
 TX  TXTEXP
 TXT2  TXT2MTXT
 UN UNITS
 X  EXPLODE
 XA  Vezi ACH
 XL  XLINE

Resurse

TheSourceCAD.com
50 AutoCAD Commands You Should Know

AL
ALIGN
Align an object with another
AP
APPLO
Opens application load dialogue box
AR
ARRAY
Creates multiple copies of objects in a pattern
ARR
ACTRECORD
Starts the Action Recorder
ARM
ACTUSERMESSAGE
Inserts a user message into an action macro
ARU
ACTUSERINPUT
Pauses for user input in an action macro
ARS
ACTSTOP
Stops the Action Recorder
ATI
ATTIPEDIT
textual content of an attribute within a block
ATT
ATTDEF
Opens attribute definition dialogue box
ATE
ATTEDIT
Changes attribute information in a block
B
BLOCK
Creates a block definition from selected objects
BC
BCLOSE
Closes the Block Editor
BE
BEDIT
Opens the block definition in the Block Editor
BH
HATCH
Opens hatch & gradient dialogue box
BO
BOUNDARY
Draw a boundary
BOX
BOX
Draw a cube
BR
BREAK
Break a line by defining two points
BS
BSAVE
Saves the current block definition
BVS
BVSTATE
Creates, sets, or deletes a dynamic block
C
CIRCLE
Creates a circle
CAM
CAMERA
Sets a camera and target location
CBAR
CONSTRAINTBAR
A toolbar-like UI element geometric object
CH
PROPERTIES
Controls properties of existing objects
CHA
CHAMFER
Bevels the edges of objects
CHK
CHECKSTANDARDS
Checks the current drawing for violations
CLI
COMMANDLINE
Displays the Command Line window
COL
COLOR
Sets the color for new objects
CO
COPY
Copies objects
CT
CTABLESTYLE
Sets the name of the current table style
CUBE
NAVVCUBE
Controls the visibility properties display
CYL
CYLINDER
Creates a 3D solid cylinder
D
DIMSTYLE
Opens dimension style manager dialogue box
DAN
DIMANGULAR
Creates an angular dimension
DAR
DIMARC
Creates an arc length dimension
JOG
DIMJOGGED
Creates jogged dimensions for circles arcs
AutoCAD Keyboard Shortcuts – E Key:
AutoCAD Keyboard Shortcuts – F Key:
AutoCAD Keyboard Shortcuts – G Key:
DBA
DIMBASELINE
Ordinate dimension from baseline of previous dimension
DBC
DBCONNECT
Provides an interface to external database tables
DCE
DIMCENTER
Creates the centerlines of circles and arcs
DCO
DIMCONTINUE
dimension from 2nd extension line dimension
DCON
DIMCONSTRAINT
Applies dimensional constraints points on objects
DDA
DIMDISASSOCIATE
Removes associativity from selected dimensions
DDI
DIMDIAMETER
Diameter dimension for circles and arcs
DED
DIMEDIT
Edits dimension text and extension lines
DI
DIST
Check a distance
DIV
DIVIDE
Inserts point node a set division
DJL
DIMJOGLINE
Adds or removes a jog line on a linear dimension
DJO
DIMJOGGED
Creates jogged dimensions for circles and arcs
DL
DATALINK
The Data Link dialog box is displayed
DLU
DATALINKUPDATE
Updates data to or from external data link
DO
DONUT
Creates a filled circle or a wide ring
DOR
DIMORDINATE
Creates ordinate dimensions
DOV
DIMOVERRIDE
Controls overrides of system variables used in selected dimensions
DR
DRAWORDER
Changes the draw order of images and objects
DRA
DIMRADIUS
Creates a radius dimension for a circle or an arc
DRE
DIMREASSOCIATE
Associates or re-associates selected dimensions to objects or points on objects
DRM
DRAWINGRECOVERY
Opens drawing recovery dialogue box
DS
DSETTINGS
Opens drafting settings/object snap dialogue
DT
TEXT
Creates a single-line text object
DV
DVIEW
Perspective view
DX
DATAEXTRACTION
Extracts drawing data and merges data from data extraction table or external file
E
ERASE
Removes objects from a drawing
ED
DDEDIT
Edit text
EL
ELLIPSE
Creates an ellipse or an elliptical arc
ER
EXTERNALREFERENCES
Opens the External References palette
EX
EXTEND
Extend a selection
EXIT
QUIT
Exits the program
EXP
EXPORT
Export file objects in a drawing to a different file format
EXT
EXTRUDE
Extrude a face
F
FILLET
Rounds and fillets the edges of objects
FI
FILTER
Opens filter dialogue box
FIND
FIND
Opens filter dialogue box
FRO
FROM
Snap to an offset distance from an object snap
FSHOT
FLATSHOT
Converts 3D to 2D
G
GROUP
Launches the group dialogue box
GCON
GEOCONSTRAINT
Geometric relationships between objects or points on objects
AutoCAD Keyboard Shortcuts – H Key:
AutoCAD Keyboard Shortcuts – I Key:
AutoCAD Keyboard Shortcuts – J Key:
AutoCAD Keyboard Shortcuts – L Key:
AutoCAD Keyboard Shortcuts – M Key:
GD
GRADIENT
gradient fill
GEO
GEOGRAPHICLOCATION
geographic location information for drawing file
H
HATCH
Opens hatch and gradient dialogue box
HE
HATCHEDIT
Modifies an existing hatch or fill
HI
HIDE
3D wireframe model with hidden lines suppressed
I
INSERT
Insert a block
IAD
IMAGEADJUST
display of the brightness, contrast, and fade values of images
IAT
IMAGEATTACH
Inserts a reference to an image file
ICL
IMAGECLIP
selected image to a specified boundary
IM
IMAGE
Displays the External References palette
IMP
IMPORT
Imports files of different formats drawing
IN
INTERSECT
Intersect an object
INF
INTERFERE
3D solid from the interferences between two sets of selected 3D solids
IO
INSERTOBJ
Inserts a linked or embedded object
J
JOIN
Joins two objects to form single object
JPGOUT
JPGOUT
Creates a JPEG file of current drawing
JUSTIFYTEXT
JUSTIFYTEXT
Change the justification point without moving text
L
LINE
Creates straight line segments
LA
LAYER
Manages layers and layer properties
LAS
LAYERSTATE
Saves restores and manages named layer states
LE
QLEADER
Creates a leader and leader annotation
LEN
LENGTHEN
Lengthen or shorten a line
LESS
MESHSMOOTHLESS
Level of smoothness for mesh objects by one level
LI
LIST
Displays property data for selected objects
LO
LAYOUT
Creates and modifies drawing layout tabs
LT
LINETYPE
Loads, sets, and modifies linetypes
LTS
LTSCALE
scale factor of linetypes for all objects
LW
LWEIGHT
Sets the current lineweight, lineweight units
M
MOVE
Move an object
MA
MATCHPROP
Match properties of an object
MAT
MATERIALS
Shows or hides the Materials window
ME
MEASURE Inserts
point node at input distance
AutoCAD Keyboard Shortcuts – N Key:
AutoCAD Keyboard Shortcuts – O Key:
AutoCAD Keyboard Shortcuts – P Key:
MEA
MEASUREREGION
Measures the distance, radius, angle, area, and volume of selected objects or sequence of points
MI
MIRROR
Creates a mirrored copy of selected objects
ML
MLNE
Creates multiple parallel lines
MLA
MLEADERALIGN
Aligns and spaces selected multileader objects
MLC
MLEADERCOLLECT
multileaders that contain blocks rows columns, and displays the result with a single leader
MLD
MLEADER Creates
a multileader object
MLE
MLEADEREDIT
Adds leader lines to, or removes leader lines
MLS
MLEADERSTYLE
Creates and modifies multileader styles
MO
PROPERTIES
Controls properties of existing objects
MORE
MESHSMOOTHMORE
level of smoothness for mesh objects by one level
MS
MSPACE
Switch to modelspace in viewport
MSM
MARKUP
Opens the Markup Set Manager
MT
MTEXT
Creates a multiline text object
MV
MVIEW
Make a viewport in paperspace
NORTH
GEOGRAPHICLOCATION
geographic location information for a drawing file
NSHOT
NEWSHOT
Creates a named view with motion that is played back when viewed with ShowMotion
NVIEW
NEWVIEW
Creates a named view with no motion
O
OFFSET
Offset an object by distance
OP
OPTIONS
Customizes the program settings
ORBIT
3DORBIT
Rotates the view in 3D space, but constrained to horizontal and vertical orbit only
OS
OSNAP
Sets running object snap modes
P
PAN
Pan in drawing grips to dynamic block definition
PA
PASTESPEC
Pastes objects from the Clipboard into the current drawing
PAR
PARAMETERS
Continues a line parallel to existing
PARAM
BPARAMETER
Adds a parameter with grips to a dynamic block definition
PE
PEDIT
Edits polylines and 3D polygon meshes
PL
PLINE
Creates a 2D polyline
PO
POINT
Creates a point object
POFF
HIDEPALETTES
Hides currently displayed palettes (command line)
POL
POLYGON
Creates an equilateral closed polyline
PON
SHOWPALETTES
Restores the display of hidden palettes
PRE
PREVIEW
Displays the drawing as it will be plotted
PRINT
PLOT
Plots a drawing to a plotter, printer, or file
PS
PSPACE
Switches from a model space viewport paper space
PSOLID
POLYSOLID
Creates a 3D wall-like polysolid
PTW
PUBLISHTOWEB
Creates HTML pages that include images of selected drawings
PU
PURGE
Opens purge dialogue box to remove unused elements
AutoCAD Keyboard Shortcuts – Q Key:
AutoCAD Keyboard Shortcuts – R Key:
AutoCAD Keyboard Shortcuts – S Key:
PYR
PYRAMID
Creates a 3D solid pyramid
QC
QUICKCALC
Opens the QuickCalc calculator
QCUI
QUICKCUI
Displays the Customize User Interface Editor in a collapsed state
QP
QUICKPROPERTIES
drawings in a drawing in preview images
QVD
QVDRAWING
QVLAYOUTCLOSE
QVDC
QVDRAWINGCLOSE
Closes preview images of open drawings & layouts
QVL
QVLAYOUT
images of model space and layouts in a drawing
R
REDRAW
Refreshes the display in the current viewport
RA
REDRAWALL
Refreshes the display in all viewports
RC
RENDERCROP
Renders a specified rectangular area, called a crop window, within a viewport
RE
REGEN
Regenerate the display
REA
REGENALL
Regenerates the entire drawing
REC
RECTANG
Creates a rectangular polyline
REG
REGION
Region for shading for example
REN
RENAME
Opens rename dialogue box to rename blocks, layers, etc
REV
REVOLVE
Revolves an object about an axis
RO
ROTATE
Rotates objects around a base point
RP
RENDERPRESETS
reusable rendering parameters, for rendering an image
RPR
RPREF
Opens render preferences dialogue box
RR
RENDER
Open render dialogue box
RW
RENDERWIN
Render window without starting a rendering operation
S
STRETCH
Stretch an object
SC
SCALE
Scale Enlarges or reduces selected objects
SCR
SCRIPT
Load a script file
SEC
SECTION
plane and solids, surfaces, or mesh to create a region
SET
SETVAR
Lists or changes the values of system variables
SHA
SHADEMODE
Starts the VSCURRENT command
SL
SLICE
3D solids and surfaces by slicing, or dividing, existing objects
SN
SNAP
Restricts cursor movement to specified intervals
SO
SOLID
Creates solid-filled triangles and quadrilaterals
SP
SPELL
Checks spelling in a drawing
SPL
SPLINE
Spline or smooth curve along points
SPLANE
SECTIONPLANE
Creates a section object that acts as a cutting plane through 3D objects
SPLIT
MESHSPLIT
Splits a mesh face into two faces
SPE
SPLINEDIT
Edits a spline or spline-fit polyline
SSM
SHEETSET
Opens the Sheet Set Manager
ST
STYLE
Creates, modifies, or specifies text styles
STA
STANDARDS
Manages the association files with drawings
SU
SUBTRACT
Combines selected 3D solids, surfaces
AutoCAD Keyboard Shortcuts – T Key:
AutoCAD Keyboard Shortcuts – U Key:
AutoCAD Keyboard Shortcuts – V Key:
AutoCAD Keyboard Shortcuts – W Key:
AutoCAD Keyboard Shortcuts – X Key:
T
MTEXT
Creates a multiline text object
TA
TABLET
Calibrates, configures, and turns on and off an attached digitizing tablet
TB
TABLE
Creates an empty table object
TEDIT
TEXTEDIT
Edits a dimensional constraint, dimension, text
TO
TOOLBAR
Displays, hides, and customizes toolbars
TOR
TORUS
Creates a donut-shaped 3D solid
TP
TOOLPALETTES
Opens the Tool Palettes window
TR
TRIM
Trims objects to meet the edges of other objects
TS
TABLESTYLE
Creates, modifies, or specifies table styles
UC
UCSMAN
Manages defined user coordinate systems
UN
UNITS
Opens units dialogue box
UNDO
UNDO
Undo last command, gives more options than just typing
UNI
UNION
Union solids
V
VIEW
Saves and restores named views
VGO
VIEWGO
Restores a named view
VP
DDVPOINT
Sets the 3D viewing direction
VPLAY
VIEWPLAY
Plays the animation associated to a named view
VS
VSCURRENT
Sets the visual style in the current viewport
VSM
VISUALSTYLES
modifies visual styles and applies a visual style to a viewport
W
WBLOCK
Writes objects or a block to a new drawing file
WE
WEDGE
Creates a 3D solid wedge
WHEEL
NAVSWHEEL
Displays a wheel that contains a collection of view navigation tools
X
EXPLODE
Explode single entity to component parts
XA
XATTACH
Inserts a DWG file as an external reference (xref)
XB
XBIND
Opens Xbind dialogue – allows import only of symbols etc
XC
XCLIP
Display of a selected external reference or block reference to a specified boundary
XL
XLINE
Creates a line of infinite length
XR
XREF
Starts the EXTERNALREFERENCES command
AutoCAD Keyboard Shortcuts – Z Key:
Z
ZOOM
Zoom in display – A=All, E=EXTENTS
ZEBRA
ANALYSISZEBRA