AutoCAD

[Pagină aflată în lucru]

Shortcut
Denumire
Descriere
Imagine
 A  ARC  Trasare arc de cerc.

Opţiuni:

– start point, second point, end point (default)

– center, start point

  • angle
  • cord length
 
 AA

(ARE)

 AREA  Determină aria unei regiuni
 AB  ABOUT  Despre aplicaţie.
 AC  BACTION  Comandă pentru Block Editor.
 ACA  ACADBLOCKDIALOG  Deschide o casetă de opţiuni:

Block Definition

 ACD  ACDCATTEDIT
 ACE  ACETUCSBACK
 ACH

(XA, ATTA)

 XATTACH  Deschide o casetă de opţiuni:

Select Reference File

 ACI  ACISIN   Deschide o casetă de opţiuni:

Select ACIS File

 
 ACO  WINDOWAREACOLOR
 ACP  ACPTOOLTIPS
 ACT  ACTRECORD Iniţiază acţiunea de înregistrare.  
 AD  ADCENTER  Se deschide o casetă de selecţie.  
 ADD  ADDSELECTED
 ADJ  ADJUST
 AE Vezi AAD
 AEC  AEC3DDWFEDGE
 AF AFLAGS
 AI  AI_SELALL
AI AI_SELALL
AI AI_SELALL
AI AI_SELALL
AI AI_SELALL
AI AI_SELALL
 AL  ALIGN  Aliniază două obiecte.
 ALI Vezi AAD
 AM  AMECONVERT
 AN  ANGLE(MEASUREMENT)
ANALYSISD  ANALYSISDRAFT  Analiza curburilor unei suprafeţe.  
AP  APPLOAD  Deschidere casetă de opţiuni:

Load/Unload Applications

 
 APE APERTURE
 AR  ARRAY  Permite distribuirea regulată a obiectelor cu opţiunile:
  • rectangular (ARRAYRECT)
  • path (ARRAYPATH)
  • polar (ARRA)
 ARE Vezi AA
 ARCT  ARCTEXT  Premite dispunerea unui text de-a lungul unui arc de curbă.  
ARRA ARRAYPOLAR Vezi AR
 ARRAYC  ARRAYCLASSIC  Deschiderea unei casete de opţiuni referitoare la ARRAY.  
ARRAYCL  ARRAYCLOSE
 ARRAYE  ARRAYEDIT  Editare o comandă ARRAY deja efectuată şi căreia i-a fost selectată modul ”ASSOCIATIVE”.
ARRAYP ARRAYPATH Vezi AR
 ARRAYR  ARRAYRECT Vezi AR
 ARX
 AS  ASSERTDIA
 AT  ATTEDIT
ATE ATTEDIT  Schimbarea proprietăţilor unui Block.
ATT ATTDEF  Deschidere casetă

Attribute definition.

 
 ATTA  ATTACH  vezi ACH.
 ATTI  ATTIPEDIT  Editare atribute.
 ATTR  ATTREQ
 AU  AUDIT
 AUDITC  AUDITCTL
 AUN  AUNITS
 AUP AUPREC
 AUT  AUTOPUBLISH
 AZ  AZIMUTH
 B  BLOCK  Deschidere casetă:

Block Definition.

 
 BA  BACTION  Comandă pentru:

Block Editor. (Vezi şi BC)

 BAT  Vezi PUB.
 BAS BASE
BC BCLOSE  Închidere Block Editor.

(Vezi şi BA)

 BCOU  BCOUNT
 BE  BEDIT  Deschidere casetă Edit Block Definition. (Vezi şi BS)  
BO  BOUNDARY  Deschidere casetă:

Boundary Creation.

 
BOX  BOX  Construcţie paralelipiped.  
 BR  BREAK  “Rupe” o curbă în două puncte.  
 BREAKL  BREAKLINE  
BS BSAVE  Salvare Block Definition (vezi şi BE).
 BU  BURST
BVS BVSTATE Setare blocuri dinamice.
 C  CIRCLE  Trasare cerc.  
 CA  CAMERA  Poziţionarea uni camere de supraveghere virtuale.  
CAL
 CALC  CALCULATOR (QUICKCALC)  
CE

(CL)

CENTERLINE Trasarea bisectoarei a două drepte.
CENTERM

(CM)

CENTERMARK Determinare centru (arc de) cerc.

Vezi şi DCE.

 CHA  CHAMFER  Racordare a două segmente cu un segment de o lungime aleasă (vezi şi F.)  
CHAMFERE  CHAMFEREDGE  
CHK  CHECKSTANDARDS  Verificarea eventualei încălcări a drepturilor de autor pentru o lucrare AutoCAD.
CHS  CHSPACE
 CL Vezi CE
CLI  COMMANDLINE  Afişarea ferestrei cu butoane de comandă.
 CLO  CLOSE  Închidere aplicaţie AutoCAD (vezi şi Q).
 CM Vezi CENTERMARK.
 CO  COPY  Copiere obiect (Vezi şi M).  
 COL  COLOR Deschidere casetă culoare.  
COPYB COPYBASE
CT CTABLESTYLE  Editează numele stilului tabelului curent.
 CU

(SPL)

CURVE(SPLINE)  Trasare curbă.  
CUB CUBE (NAVVCUBE) Cubul de navigaţie.

La opţiunea Settings se deschide ViewCube Settings.

CURVA CURVATUREANALYSIS
 CUT  CUTCLIP  Ştergere a unui obiect şi mutare în altă poziţie (cu Ctrl+V)
 CY  CYLINDER  Desenare cilindru.  
 D  DIMSTYLE  Deschidere casetă

Dimension Style Manager.

 
 DA Vezi AAD.
DAN DIMANGULAR Adnotarea unui unghi.

(Vezi şi DIM)

DAR DIMARC  Dimensiunea unui arc de cerc.
DB Vezi AAD.
 DBA  DIMBASELINE  Vezi şi DIMC.  
DBC DBCONNECT Deschide o casetă de opţiuni.
 DC Vezi AD.
 DCE  DIMCENTER  Determinarea centrului unui cerc. Vezi şi CM.  
 DCO

(sau DIMC)

 DIMCONTINUE  Vezi şi DBA.  
DCON  DIMCONSTRAINT Limitarea unei dimensiuni (liniare, unghiulare etc.).  
DI  DIST  Măsurarea lungimii unui segment şi a unghiului format de acesta cu planurile de coordonate.

(Vezi şi DISTA).

 
DIM  DIM  Adnotarea dimensiunii (lungimii) unui segment.

Are variantele:

– DIMLINEAR (default)

  • DIMANGULAR (vezi DIMAN)
 
 DIMC Vezi DCO.
DIMO  DIMORDINATE  Ordonare a măsurilor după un punct-origine.  
DIMR  DIMRAD  Raza unui arc de cerc (vezi şi JOG).  
 DIMRO DIMROTATED  Notarea unei dimensiuni preluate după un anumit unghi faţă de orizontală.
 DISP  DISPLAYSTYLE  Deschidere casetă:

Available Visual Styles Drawing.

 
 DISTA  DISTANCE  Determinarea lungimii unui segment şi a unghiului format de acesta cu orizontala.

(Vezi şi DI)

 
 DIV  DIVIDE  Divizare a unei figuri geometrice în părţi egale.

Pentru ca punctele de diviziune să fie vizibile, este necesară şi comanda PT.

 
DNC  Deschidere casetă DynamicBlocks.  
 DO  DONUT  Trasarea unui inel plan.

Vezi şi TOR.

 
DW  DWGPREFIX  Afişare adresă de salvare în calculator a documentului dwg.  
 DYNM  DYNMODE
 E  ERASE  Ştergere obiect.
 ED  TEXTEDIT  Editare a unui text (vezi şi T, MT).
 EL  ELLIPSE  Trasare elipsă.  
 F  FILLET  Racordarea a două segmente după o rază aleasă (vezi şi CHA).  
 FI  FILTER  Crearea de proprietăţi pe care trebuie să le îndeplinească un obiect ce va fi inserat într-o listă.  
 FILLM  FILLMODE
 G  GROUP  Creare grup.
 GRAPHI   GRAPHICSCONFIGURATION  Afişare caseta

Graphics Performance.

 
 H  HATCH  Haşurare a unei regiuni.  
 HI  HIDE
HID  HIDEPALETTES  Ascunderea listei superioare de butoane.

(Comanda inversă: SHOWP)

 
 HIG  HIGHLIGHT
 I  INSERT
 ID  ID
 ISAVEP  ISAVEPERCENT
 ISOD  ISODRAFT
 J  JOIN  Uneşte elemente similare într-un singur obiect.
JOG DIMJOGGED  Dimensiunea unui arc de cerc (vezi şi DIMR).  
K  KNURL
L  LINE  Trasare segment de dreaptă (vezi şi:  RAY, XL).
 LA  LAYER
 LAYD LAYDEL
 LAYMCH  LAYMCH
 LI LIST
 LW  LWEIGHT  Setare grosime linie  
 LWD  LWDISPLAY
 M  MOVE  Deplasare a unui obiect cu o anumită distanţă (vezi şi CO).  
 MIN MINSERT
 MIRRT  MIRRTEXT
 ML MLINE
 MT  MULTILINETEXT (MTEXT)  Scriere a unui text pe mai multe rânduri (vezi şi ED, T).  
 MU Vezi MT
 MULTIP  MULTIPLE
 N  NETWORKSRF (SURFNETWORK)  Creare suprafaţă pornind de la două familii de curbe.  
 NA NAVVCUBE  Activare/Dezactivare cub de navigaţie.  
 NC  NCOPY
O OFFSET  Dublare a unei curbe la o anumită distanţă.  
OO OOPS
 OP  OPTIONS  Deschiderea casetei de opţiuni.  
 OV OVERKILL
 P  PAN  Deplasare spaţiu de lucru.  
 PAS PASTECLIP
 PICKB  PICKBOX
 PL  POLYLINE (PLINE)  Construcţia unei linii frânte.  
 POL  POLYGON  Construcţia unui poligon regulat.  
 PO  POINT  Marcare a unui punct.

Pentru ca punctul să fie vizibil, este necesară şi comanda PT.

 
PR PROPERTIES  Afişarea proprietăţilor unui obiect.  
 PU PURGE  Elimină elementele neutilizate.
PUB  PUBLISH  Deschiderea casetei Publish.  
Q QUIT  Închidere aplicaţie (vezi şi CLO).  
 QS  QSELECT
R REDRAW
 RAY  RAY  Trasare semidreaptă (vezi şi: L, XL)
 REC  RECTANGLE  Trasare dreptunghi.  
 RECOV  RECOVER
 RECOVERA  RECOVERALL
 REG  REGION  Definire a unei regiuni.
 REV  REVOLVE  Obţinerea unui corp de revoluţie.  
 REVC  REVCLOUD
 RO  ROTATE  Rotire obiect în plan.  
 ROT  ROTATE3D  Rotire obiect în spaţiu.  
 S STRETCH  Extindere a unui segment.  
 SAVEAL  SAVEALL
 SC  SCALE
 SCALET  SCALETEXT
 SELECTIONC SELECTIONCYCLING
 SELECTIONP  SELECTIONPREVIEW
SHOWP  SHOWPALETTES  Afişarea listei superioare de butoane.

(Comanda inversă: HID)

 
 SK  SKETCH
 SP SPELL
SPL Vezi CU.
 ST  STYLE
 STA STANDARDS
 STARTM  STARTMODE
 T  MTEXT  Editare text (vezi şi ED, MT).  
 TIM TIME
 TIN  TINSERT
 TJ  TJUST
 TOL  TOLERANCE
 TOR  TORUS  

Vezi şi DO.

 TORI  TORIENT
 TR  TRIM
 TRANSP  TRANSPARENCY
 TRANSPARENCYD  TRANSPARENCYDISPLAY
 TX  TXTEXP
 TXT2  TXT2MTXT
U  U  Revenirea la acţiunea anterioară.
 UN UNITS
 W  WBLOCK  Deschidere casetă

Write Block.

 
WE  WEDGE  Crearea unei pene.  
 X  EXPLODE
 XA  Vezi ACH
XE  XEDGES  Refacere a muchiilor corpurilor obţinute prin extrudare.
 XL  XLINE  Trasare dreaptă (vezi şi: L, RAY).
 Z  ZOOM  Mărire imagine.  

Resurse

TheSourceCAD.com
50 AutoCAD Commands You Should Know
Lee Mac Programming – Free LISP Programms
Paginile blogului nicolae-coman.ro

Nou! Dicţionare ilustrative în: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, portugheză, olandeză, suedeză, latină.

Pagina principalăRegele Mihai și mizeria clasei politice contemporaneIstorie universalăStatul paralel regalRămas bun, Majestate!Retrospectiva anului 2017CuriozităţiCălătorie până în anul 2050Cele mai rapide trenuri din 2017Eminescu şi ştiinţaNicolae Ceaușescu – dictator sau patriot?”Sabaton” – o lecție de istorie în stil power metalŞapte secole de la moartea lui Mircea cel BătrânStatistici FacebookUn secol de la moartea lui Gustav KlimtJoseph Fourier și efectul de serăIon Creangă – reformator didactic și religiosNoi suntem urmași ai RomeiMedicină și șarlatanie100 de ani de la moartea lui DelavranceaUn secol de la moartea lui CoșbucTrei secole de la naşterea Mariei Gaetana AgnesiFormaţia “Scorpions” sau arta efemeruluiZiua copiilor şi tumbele acestora în faţa politicienilor2 iunie – Ziua Națională a ItalieiSuedia, ţara politicienilor fără privilegii4 Iulie – Ziua Statelor Unite ale AmericiiDespre numere trapezoidaleTransilvania – o mică Europă dincolo de CarpațiPulanul poPULIst al PSD-uluiCeauşescu – floarea cu care nu se face Primăvara de la Praga?Firea vs. Dragnea sau ”Războiul celor două roze PSD”Referendumul Lăcustelor Negre şi al Ciumei RoşiiEşecul referendumului pentru familia tradiţională145 de ani de la naşterea lui Gheorghe ŢiţeicaViitor de aur ţara noastră areIliescu – coşmarul repetat al istorieiCum nu poți lua Nobelul fiind femeieCum aţi petrecut de cutremur?Sex şi agonie (arta lui Schiele)Apollinaire – sunetul cuvintelor ce nu pot fi rostiteCentenarul unei țări triste, dar pline de humorUnde se duc banii noştri, când se duc?Discursul lui Dragnea sau Apogeul maşinii politice manipulatoare22 Decembrie sau Fals eseu despre libertateDe ce nu pot fi mai bun?Monarhie vs. BolşevismRetrospectiva anului 2018Civilizaţie vs. ţopârlănieFreamătul eminescian al bastoanelor de cauciucZiua UNIRII sau Ziua URINII?Unica soluţie este… evoluţieInternetul care nu dă de pomanăAutoCADScufundarea navei PSDValenţele universale ale arteiSă fie lumină!Cel care a creat o nouă lumeCiuma Neagră ortodoxăPSD – ascensiunea şi decăderea unui mitNu vă lăsaţi manipulaţi!Ce treabă are Papa cu România? – Dar ce treabă are ortodoxia cu România?Harta culturală a lumiiFals eseu despre prostieCând sataniştii vor spitale, nu catedrale23 august sau Jocul Marilor PuteriLingvistică pesedistă sau „O nouă spârcâială a Diareei Roşii”NecredincioasaNe-am săturat!!!Evanghelia după BulaiDe ce (nu) poţi face sex la serviciu?Veniţi de luaţi coronavirus!Fetişul linguriţei de împărtăşanieDivide et imperaNebunia (dez)organizată a religieiMisoginism contemporanMegaproiecte ale anului 2021